Privacyverklaring

ViefCompany, gevestigd aan Brouwhuisstraat 5a, 5482 DD Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
ViefCompany
Sanne Vousten
Postadres: Brouwhuisstraat 5a
5482 DD Schijndel
06-83676332
info@viefcompany.nl
www.viefcompany.nl
KvK nummer: 71746072

Persoonsgegevens die wij verwerken
ViefCompany verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt en/of gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ViefCompany verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens omtrent jouw gezondheid. Deze informatie verstrek je voorafgaande aan deelneming van ViefWorkouts, ViefCoaching of ViefMassages zodat de trainer/coach op de hoogte is van lichamelijke klachten, beperkingen, bijzonderheden, zwangerschap, bevalling, werksituatie en sportverleden. Zodat de workouts, coaching en massage daar op aangepast kunnen worden. Wij gebruiken alleen de informatie die jij zelf aan ons verstrekt hebt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij jouw (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens verwerken
ViefCompany verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit verloopt telefonisch, per email of per post.
 • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om de workouts, coaching sessies en massages op maat te kunnen geven.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die wij hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ViefCompany neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ViefCompany) tussen zit.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van de persoonsgegevens zoals is vastgesteld door de Belastingdienst.
ViefCompany bewaart jouw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens niet langer dan 3 maanden na het beëindigen van jouw abonnement. Daarna worden deze gegevens definitief verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden
ViefCompany gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen van derden:

 • PDB Finance: voor onze boekhouding en belastingaangifte.
 • Rabobank: financiële zaken

ViefCompany verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ViefCompany blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
ViefCompany gebruikt cookies om de gebruikerservaringen te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ViefCompany. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@viefcompany.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen
ViefCompany neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@viefcompany.nl.